Van Phong Ban Hang Du An Khu Do Thi Kim Do Policity

Tiến độ thanh toán Kim Đô Policity

Văn phòng bán hàng dự án khu đô thị Kim Đô Policity
Văn phòng bán hàng dự án khu đô thị Kim Đô Policity

Tiến độ thanh toán tiền đất và tiền xây dựng nhà ở tại dự án Kim Đô Policity

PHỤ LỤC SỐ 01:

THÔNG TIN NHÀ Ở, GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

(Kèm theo Hợp Đồng Số:       /2022/HĐMB/HNG-KĐP ngày …./…../2022)

 

 1. THÔNG TIN CỦA NHÀ Ở:
 2. Thông tin về Nhà Ở
1 Nhà ở tại ô đất số : CL4-…
2 Loại nhà ở : Shophouse (nhà phố thương mại) Hoặc Nhà liền kề phố
3 Số tầng : 04 tầng, 01 mái
4 Số tầng hầm : Không có
5 Tổng diện tích sàn xây dựng (tạm tính) (đã bao gồm diện tích tầng hầm (nếu có)) : …… m2
6 Mật độ xây dựng : ……%
7 Mức độ hoàn thiện : Xây thô hoàn thiện mặt ngoài
8 Hướng nhà : …..
 1. Thông tin về Lô Đất (có sơ đồ vị trí minh họa kèm theo)
1 Lô đất tại thửa đất số : ….  Tờ bản đồ số: ….
2 Địa chỉ : Khu đô thị Kim Đô Policity – xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
3 Diện tích lô đất : …… m2
4 Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng
5 Mục đích sử dụng : Đất ở
6 Thời hạn sử dụng : Lâu dài
7 Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Ghi chú:

Diện tích xây dựng: là diện tích chiếm đất của Nhà Ở tại vị trí tiếp xúc với mặt đất tính theo đơn vị mét vuông (m2) và được làm tròn số đến hai chữ số thập phân.

– Tổng diện tích sàn xây dựng (tạm tính): là tổng diện tích mặt bằng sàn xây dựng của tất cả các tầng của Ngôi nhà tính theo đơn vị mét vuông (m2) và được làm tròn số đến hai chữ số thập phân. Trong đó:

+ Diện tích mặt bằng xây dựng của tầng 1: là diện tích xây dựng chiếm đất được đo từ mép ngoài tường bao hoàn thiện.

+ Diện tích mặt bằng xây dựng của các tầng còn lại (trừ tầng 1), tầng 2, tầng 3… tầng áp mái được đo từ mép ngoài tường của tường bao hoàn thiện và bao gồm cả diện tích ban công, lô gia và ô thoáng.

 1. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
 2. Giá Trị Hợp Đồng là: ………. đồng (Bằng chữ:………………….).

Giá Trị Hợp Đồng nêu trên được cấu thành từ:

STT Nội dung Diện tích (m2) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
  (a) (b) (c) (d) = (b)x(c)
(i) Giá trị quyền sử dụng đất đã có hạ tầng  

…..

     ………          …….
(ii) Giá trị xây dựng Nhà Ở  

……

       ………         …….
Tổng cộng         ………

Đơn giá quyền sử dụng đất và đơn giá xây dựng trên đây là cố định trong suốt thời gian thực hiện Hợp Đồng, tuy nhiên Giá Trị Hợp Đồng trên đây là tạm tính. Giá Trị Hợp Đồng có thể được điều chỉnh theo quy định tại khoản 5.4 Điều 5 Hợp Đồng Mua Bán theo công thức dưới đây:

Giá Trị Hợp Đồng điều chỉnh = Giá Trị Hợp Đồng theo Hợp đồng + (Đơn giá đất x (Diện tích đất thực tế – Diện tích đất theo Hợp Đồng)) + (Đơn giá xây dựng Nhà Ở x (Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế – Tổng diện tích sàn xây dựng theo Hợp Đồng))

 1. Giá Trị Hợp Đồng đã bao gồm:
 2. Giá trị quyền sử dụng đất đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật;
 3. Giá trị xây dựng Nhà Ở (hoàn thiện xây thô, hoàn thiện mặt ngoài);
 • Thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký Hợp Đồng này. Trong trường hợp pháp luật có sự điều chỉnh tăng thuế giá trị gia tăng so với thời điểm ký Hợp Đồng này thì Bên B có nghĩa vụ nộp bổ sung phần tăng thêm đó.
 1. Giá Trị Hợp Đồng trên không bao gồm:
 2. Phí phát hành bảo lãnh tiến độ bàn giao nhà ở nếu Bên B có nhu cầu phát hành chứng thư bảo lãnh tiến độ bàn giao nhà ở khi ký kết Hợp Đồng;
 3. Thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) liên quan đến việc cấp Giấy Chứng Nhận;

Bên B có nghĩa vụ thanh toán các khoản nêu trên tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ nộp và/hoặc theo thông báo của Bên A.

 • TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
Đợt thanh toán Thời điểm thanh toán Phần trăm/Giá Bán Nhà Ở Số tiền (VNĐ)
Bằng số Bẵng chữ
1.   Đối với giá trị quyền sử dụng đất đã có hạ tầng
Đợt 1 Ngay sau khi ký kết Hợp Đồng Mua Bán 10% Giá trị tiền đất (di) (đã bao gồm thuế GTGT)       …….. ………..
Đợt 2 Ngày 25/02/2022 20% Giá trị tiền đất (di) (đã bao gồm thuế GTGT       …….. ………
Đợt 3 Ngày 25/04/2022 35% Giá trị tiền đất (di) (đã bao gồm thuế GTGT        ……. ……..
Đợt 4 Ngày 31/05/2022 30% Giá trị tiền đất (di) (đã bao gồm thuế GTGT       ……. ………
Đợt 5 Trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi có thông báo bàn giao Giấy chứng nhận 5% Giá trị tiền đất (di) (đã bao gồm thuế GTGT)       …….. ………
2.   Đối với chi phí xây dựng Nhà Ở
Đợt 1 Trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi có thông báo khởi công xây dựng căn nhà 25% Giá trị xây Nhà Ở (dii) (đã bao gồm thuế GTGT)           …… ……..
Đợt 2 Trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi có thông báo hoàn thành tầng 2 của Nhà Ở 25% Giá trị xây Nhà Ở (dii) (đã bao gồm thuế GTGT)         …… ………
Đợt 3 Trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi có thông báo hoàn thành tầng 4 của Nhà Ở 20% Giá trị xây Nhà Ở (dii) (đã bao gồm thuế GTGT)         ……. ……
Đợt 4 Trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi có thông báo Nhà Ở đủ điều kiện bàn giao 25% Giá trị xây Nhà Ở (dii) (đã bao gồm thuế GTGT)        ……. …….
Đợt 5 Trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi có thông báo bàn giao Giấy chứng nhận 5% Giá trị xây Nhà Ở (dii) (đã bao gồm thuế GTGT)       ….. ………….
Tổng cộng:         …….  ……….

 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ĐẠI DIỆN BÊN MUA

 

Van Phong Ban Hang Du An Khu Do Thi Kim Do Policity

Phiếu đăng ký đặt chỗ dự án Kim Đô Policity

Van Phong Ban Hang Du An Khu Do Thi Kim Do Policity

Văn phòng bán hàng dự án khu đô thị Kim Đô Policity

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

———————-o0o————————

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT CHỖ

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ PHÍA TÂY THỊ TRẤN CHỜ- PHÂN KHU A- KHU 3 (GĐ 1) HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH. (KIM ĐÔ POICITY) 

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2021 tại …………………

BÊN NHẬN ĐẶT CHỖ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

Mã số thuế: 0106432088

Trụ sở: Số nhà 28, TDP Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

VPĐD: Tầng 11, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội

Đại diện: …………………….. Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 02438.812.666

Số tài khoản:

Nhân viên kinh doanh:………………………..

Số CMND:…………………………….

Số điện thoại:……………………….

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 

BÊN ĐẶT CHỖ : Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………..

Số CMND:…………………………………..Cấp ngày………………………….. Tại :………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại…………………………………………………………..

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất với nội dung như sau:

1.1 Bên B đã tìm hiểu kỹ Dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ- phân khu A- Khu 3 ( giai đoạn 1) huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, theo đó Bên B có nhu cầu tìm kiếm mua sản phẩm bất động sản với thông tin cụ thể sau:

Mã căn :……..…..

Diện tích đất:………. m2

1.2 Bên B đồng ý tự nguyện thanh toán cho Bên A số tiền để giữ chỗ Bất động sản nêu trên là: …… …………………… đồng

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………..

1.3 Ngay khi sản phẩm được chính thức công bố giao dịch Bên B có quyền quyết định giao dịch hoặc không giao dịch. Bên A sẽ hoàn trả lại cho bên B toàn bộ số tiền nêu trên (không tính lãi suất) nếu bên B quyết định không giao dịch tối đa trong vòng 03 (ba) ngày và Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phạt hay chi phí nào khác cho Bên B.

1.4 Nếu Bên A không môi giới được sản phẩm bất động sản nêu tại mục 1.1 cho Bên B thì Bên A phải hoàn trả toàn bộ số tiền trên cho Bên B trong vòng 03 (ba) ngày và Bên A sẽ không phải chịu bất kỳ khoản phạt hay chi phí nào khác cho Bên B.

1.5 Phiếu đặt chỗ này không còn giá trị khi khách hàng đã chính thức chuyển sang Hợp đồng đặt cọc mua bất động sản hoặc nhận lại tiền nếu không giao dịch nữa.

1.6 Phiếu đặt chỗ này là bằng chứng để đảm bảo giao dịch cho khách hàng. Phiếu này được lập thành 02 (hai) bản mỗi bên giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

    

Biet Thu Song Lap Du An Khu Do Thi Kim Do Policity

Chính sách bán hàng Kim Đô Policity T1/2022 – Phân khu A – Khu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2022

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG KIM ĐÔ POLICITY

Dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ Phân khu A – Khu 3 ”Giai đoạn 1”

 THỜI GIAN ÁP DỤNG:

Từ ngày 01/1/2022 đến hết ngày 31/1/2022

Áp dụng cho 5 khách hàng đầu tiên đặt cọc thành công.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG.

STT

 

CHÍNH SÁCH                               CHI TIẾT
1 Đối với khách hàng mua 01 sản phẩm Ø  Tặng ngay 01 cây vàng trị giá 55.000.000vnđ và 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd đối với khách hàng giao dịch sản phẩm thành công.
2 Đối với khách hàng mua nhiều sản phẩm Ø  Mua 2 lô: Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe máy SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 0.5% cho căn thứ 2.

Ø  Mua 3 ÷ 4 lô: Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 1% cho mỗi căn .

Ø  Mua từ 5 lô trở lên: Tặng ngay mỗi căn 01 cây vàng, 01 xe SH mode trị giá 58.000.000vnd và chiết khấu 2% cho mỗi căn

                                                           

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN

Tong Quan Du An Kim Do Policity Yen Phong

Thông tin dự án Kim Đô Policity

Địa chỉ: Yên Phụ, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh.
Hà nội – 28 July 2021

Tong Quan Du An Kim Do Policity Yen Phong

Giới thiệu dự án Kim Đô Policity

Tên dự án: Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 • Tên thương mại: Dự án KĐT Kim Đô Policity
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và Thương mại Hưng Ngân

Đơn vị tư vấn thiết kế và xây dựng:

 • Thiết kế QH do Công ty AREP – Pháp thực hiện.
 • Đơn vị thiết kế kiến trúc Cảnh Quan: Công ty cổ phần Kiến Trúc Phong Cảnh Việt Nam (EDEN LANDSCAPE).
 • Đơn vị thiết kế kiến trúc nhà: Công Ty Cp Dịch Vụ Tư Vấn Thiết Kế Ibstac (IB).
 • Đơn vị thi công nhà: Công Ty CP Xây Dựng An Phú

Vị trí dự án: Xã Yên Phụ và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 • Phía Bắc giáp quốc lộ 18 mới
 • Phía Đông giáp thị trấn Chờ
 • Phía Tây giáp xã Yên Phụ và xã Hòa Tiến
 • Phía Nam giáp xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Diện tích và quy mô dân số:

 • Diện tích: 246 ha
 • Quy mô dân số: 615 người
 • Mật độ đất ở chiếm: 21%, trong đó bao gồm:
  • Mật độ xây dựng nhà ở thấp tầng: 60- 80%
  • Mật độ xây dựng khu nhà ở cao tầng: 30-40%
 • Cây xanh mặt nước: 19%
 • Đất công cộng chiếm: 24%
 • Đất giao thông: 36%

Phân khu dự án được chia làm 4 tiểu khu:

  • Tiểu khu 1: 48,7ha
  • Tiểu khu 2: 65,8
  • Tiểu khu 3: 75 ha
  • Tiểu khu 4: 56,8 ha

Tổng mức đầu tư hạ tầng: 087.992.370.000 VNĐ

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

Tính chất sản phẩm:

Dự án Kim Đô Policity là khu chức năng liên vùng của Huyện Yên Phong bao gồm chức năng: Khu ở thấp tầng, cao tầng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí , tổ chức sự kiện, bệnh viện cấp khu vực, trường học liên cấp, công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Phân khu chức năng được tổ chức phân thành các khu chức năng chính như sau:

  • Khu chức năng chung cho khu đô thị gồm: khu vực công cộng, văn hoá; trường cấp III, Trường dạy nghề; khu vực trung tâm y tế nghỉ dưỡng; khu công viên, hồ điều hoà phía tây thị trấn
   • Khu ở gồm:
   • Khu công cộng phục vụ cho khu nhà ở: Nhà văn hoá, trạm y tế, trường học liên cấp (mẫu giáo, cấp I, cấp II).
   • Khu nhà ở: Nhà ở liền kề phố, nhà ở liền kề vườn, nhà ở biệt thự, khu nhà ở cao tầng.
   • Khu cây xanh công viên: Công viên, vườn hoa trong nhóm nhà ở.
   • Hạ tầng kỹ thuật: Giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác

Thời gian và tiến độ thực hiện, dự kiến phân kỳ đầu tư

   • Từ năm 2017 – 2025: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án khu đô thị, dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ
   • Từ năm 2020 – 2030: Đầu tư xây dựng các công trình thuộc dự án khu đô thị, dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu

Thông tin dự án khu đô thị Kim Đô Policity.

Định vị sản phẩm: KHU ĐÔ THỊ ĐA CHỨC NĂNG tại BẮC NINH

 • Sản phẩm: 246 ha.
 • Hạtầng kỹ thuật: hiện đại/ đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật theo chủ trương quy hoạch của Bắc Ninh
 • Hạ tầng đô thị: không gian cảnh quan khuôn viên được đầu tư bài bản: không gian cây xanh, mặt nước, trung tâm vui chơi giải trí,….
 • Quy hoạch – kiến trúc: tiện ích nội khu đầy đủ, khép kín theo tiêu chuẩn; phong cách kiến trúc đa dạng theo từng phân khu

Loại hình sản phẩm

 • Biệt thự
 • Nhà phố thương mại (shophouse)
 • Liền kề
 • Căn hộ

Liên kết vùng

 • Vị trí: Tọa lạc phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh
 • Tiếp giáp với các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối giao thông thuận tiện: QL18 (HN-QN) và QL3 (HN-TN) và TL286
 • Cách sân bay quốc tế Nội Bài: 13 km
 • Cách trung tâm thành phố Bắc Ninh: 13 km
 • Cách Hà Nội 26 Tương lai khi cầu Tứ Liên lưu thông, cách Hồ Tây – Hà Nội chỉ 19 km
 • Cách trung tâm Hành chính huyện Yên Phong: 1,5km

Hệ thống tiện ích nội khu

Hệ thống tiện ích nội khu: quảng trường, bệnh viện quốc tế, trường học liên cấp quốc tế, trung tâm thương mại quốc tế, dịch vụ giải trí, clubhouse, công viên cây xanh, đường dạo bộ,…

Loại hình đô thị

Đô thị đa chức năng: quy hoạch như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ dịch vụ và tiện ích sống theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phong cách kiến trúc

Giai đoạn 1: theo kiến trúc Pháp – Đông Dương:

 • Là sự kết hợp đầy sáng tạo giữa phong cách cổ điển Pháp kết hợp với văn hóa Indochine Đông Dương, tạo nên 1 phong cách mới mẻ tinh tế, giữa 2 nền văn hóa Đông Tây, phù hợp với quan điểm mỹ thuật qua sự tinh hoa và bề dày lịch sử. Màu sắc chủ đạo ở phong cách này thường là màu kem trắng hoặc nâu trầm thể hiện được tâm thế quý phái, vẻ đẹp lâu bền.
 • Những họa tiết hoa văn kỷ hà, hoa lá, tượng phù điêu là dấu ấn không trộn lẫn của phong cách Đông Dương
 • Phong cách kiến trúc Đông Dương không chỉ phổ biến lĩnh vực kiến trúc hay thiết kế nội thất mà còn thể hiện rõ nét trong mỹ thuật. Các bức tranh đã khắc họa những góc nhìn nghệ thuật của các họa sĩ về phong cách Đông Dương – Indochine với những đường nét mềm mại, duyên dáng và sự lãng mạn được chắt chiu từ muôn điều thân thuộc
 • Từng chi tiết, màu sắc kiến trúc và nội thất mang phong cách kiến trúc Pháp Đông Dương lãng mạn đều được đưa vào trong từng decor, vật liệu cũng như bố cục của dự án đem đến một khu đô thị đầy chất thơ với những khu vườn xinh đẹp, tinh tế, rung động đến từng giác quan, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu và ngập tràn cảm xúc cho cư dân sinh sống tại Kim Đô Policity

Sắc thái sống tại Kim Đô Policity:

 • Sống thư thái: Cư dân sống trong một không gian xanh, trong lành với đầy đủ tiện ích nâng cao đời sống tinh thần: thể dục, vui chơi
 • Sống tận hưởng: Cư dân sống được tận hưởng dịch vụ sống cao cấp với sự xuất

hiện của nhiều thương hiệu/ nhãn hàng quốc tế

 • Sống hội nhập: Cư dân sống môi trường đa văn hóa với nhiều chuyên gia, tri thức đến từ nhiều quốc gia
 • Sống an tâm: Cư dân sống trong môi trường đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống với hệ thống giáo dục, y tế tiêu chuẩn quốc tế,…

Thông tin sản phẩm – Phân khu III (Giai đoạn 1)

Triển khai thực hiện giai đoạn 1: 22.8 ha tổng số lượng sản phẩm 30 căn Biệt thự đơn lập, 509 căn nhà liền kề và shophouse (mỗi căn đều được thiết kế 2 mặt tiền phía trước và sau nhà và sân vườn sau nhà có diện tích từ 20 m2) bao gồm cơ cấu sản phẩm như sau:

Cơ cấu sản phẩm:

 • Nhà ở liền kề phố và LK nhìn ra công viên: 344 căn
 • Shophouse kinh doanh: 121 căn
 • Biệt thự đơn lập: 30 căn (từ 250 đến 350 m2).
 • Nhà góc 3 mặt tiền: 44 căn.
  1. Mật độ xây dựng và tầng cao nhà:
 • Mật độ xây dựng: 80%.
 • Tầng cao nhà: 4 tầng, 1

Tiện ích của phân khu III (Giai đoạn 1):

 • Hệ thống giải trí tiện ích: khu thương mại, vườn tiệc nướng BBQ, sân thể thao, clubhouse, khu vui chơi trẻ em, quảng trường, công viên cây xanh, đường dạo bộ.
 • Tổ hợp nhà văn phòng, trung tâm tổ chức sự kiện

Pháp lý dự án

 1. 236/QĐ – SXD ngày 30/12/14: Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ huyện Yên Phong; Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp.
 2. 340/QĐ – SXD ngày 20/11/15: Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ phía tây thị trấn Chờ phân khu A huyện Yên Phong;   Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp.
 3. 302/QĐ – TT ngày 8/3/2017: Quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ phân khu A huyện Yên Phong; Thủ Tướng Chính Phủ cấp.
 4. 95/QĐ – UBND ngày 09/2/2018: Quyết định chủ trương đầu tư dự án ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ phân khu A -khu 3, huyện Yên Phong để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án ĐTXD cải tạo nâng cấp TL286 đoạn Chờ – Đò Lo theo hình thức BT; UBND tỉnh Bắc Ninh cấp.
 5. 319/QĐ – UBND ngày 20/3/18:  Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A – khu 3 (giai đoạn 1 phần hạ tầng kỹ thuật) để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp đồng BT; UBND tỉnh Bắc Ninh cấp.
 6. 158/QĐ – UBND ngày 05/05/2020: Quyết định về việc giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân để xây dựng Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ, phân khu A – Khu 3 hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức Hợp đồng BT, tại xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (đợt 1);  UBND tỉnh Bắc Ninh cấp.
 7. 677/SXD – QLN ngày 09/04/2021: Văn bản thông báo đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai đối với Dự án Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ Phân Khu A – Khu 3 (đợt 1) huyên Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.         Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh cấp.
Shophouse Lk6

Thị trường bất động sản đang chứng kiến cuộc “di cư” của các nhà đầu tư

👉 Hiện nay, quỹ đất tại Hà Nội phục vụ cho các dự án phát triển nhà ở đang dần thu hẹp. Điều này khiến dòng tiền đầu tư vào bất động sản dịch chuyển từ khu vực nội đô sang vùng ven các thành phố lớn. Thị trường bất động sản tại các tỉnh lân cận trở thành “mỏ vàng” của giới địa ốc miền Bắc. Trong đó, Bắc Ninh được đánh giá là vô cùng tiềm năng mà tiêu biểu là thị trường tại thành phố trẻ Từ Sơn.

👉 Từ Sơn là thủ phủ công nghiệp phía Bắc với vị trí địa lý thuận lợi giao thương: không chỉ nằm giữa thủ đô Hà Nội và TP Bắc Ninh mà còn nằm ngay vị trí tam giác vàng kinh tế của cả Bắc Bộ. Sau khi chính thức thăng hạng lên thành phố, diện mạo Từ Sơn chắc chắn sẽ tiếp tục thay đổi nhanh chóng để bắt kịp xu hướng của một thành phố năng động, hiện đại.

👉 Dự án đại đô thị Từ Sơn Garden City được quy hoạch bài bản, có pháp lý hoàn thiện, là lựa chọn an cư hàng đầu của nhiều người di cư từ trung tâm Hà Nội về, mong muốn tìm một nơi an cư chất lượng, môi trường trong lành. Đồng thời đây cũng là kênh đầu tư thông thái, đang trong giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng, dự báo dư địa tăng giá còn rất lớn.

🎉🎉🎉 Shophouse LK6 tại dự án với vị trí đep nhất khu đô thị Từ Sơn Garden City đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư những ngày cuối năm 2021.

⭐ LK6 nằm trên trục thương mại của dự án, trên tuyến kết nối trục đường 277 và đường 295B, sát trung tâm thương mại và hồ điều hoà trung tâm. Tất cả các căn shophouse LK6 đều có hướng Nam, rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

⭐ Shophouse LK6 thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích nội khu đẳng cấp là: công viên hồ điều hoà 7 hecta với diện tích mặt nước 3.8 hecta, tổ hợp 5 trung tâm thương mại sầm uất, trường học/bệnh viện quốc tế, sân chơi, sân thể thao ngoài trời, quảng trường trung tâm.

👉 Sức hấp dẫn từ lợi suất cho thuê/kinh doanh cùng tiềm năng tăng giá bền vững của shophouse Từ Sơn Garden City đã tạo sức hút bền bỉ bất chấp sự biến động của thị trường.

Shophouse Lk6

ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN: ĐỊA TÍN LAND

💒 VPGD: Trung tâm thương mại Nam Hồng, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

🌐 Website: https://dothikimdopolicity.com/

👉 Hotline: 0942 68 99 28

Vị trí dự án Kim Đô Policity

Kim Đô Policity Nằm trên trục đường tỉnh lộ 286 và tiếp giáp với quốc lộ 18

Nằm trên trục đường tỉnh lộ 286 và tiếp giáp với quốc lộ 18, quốc lộ 1B, Kim Đô Policity được hưởng lợi từ hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ của Bắc Ninh, dễ dàng kết nối tới các khu vực kinh tế trọng điểm của miền Bắc.

Từ Kim Đô Policity, chỉ mất khoảng nửa giờ để di chuyển tới những địa điểm:

Trung tâm TP Hà Nội

Trung tâm TP Bắc Ninh

KCN Yên Phong, KCN VSIP

Sân bay quốc tế nội bài

Vị trí đắc địa, thuận tiện di chuyển, giao thương và đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống chính là yếu tố tạo nên giá trị và sức hấp dẫn cho Kim Đô Policity – một công trình tầm vóc nhằm tôn vinh đẳng cấp của những vị chủ nhân danh giá xứ Kinh Bắc.

Khu đô thị sinh thái cao cấp Kim Đô Policity là dự án đầu tiên tại Bắc Ninh được xây dựng với lối kiến trúc Pháp – Đông Dương, 100% shophouse 2-3 mặt tiền.

 • Ưu thế về vị trí : Nằm tại TL286, thuận tiện kết nối từ KĐT đến trung tâm Thành phố Bắc Ninh, Hà Nội hoặc Sân bay quốc tế Nội Bài.
 • Khu đô thị sinh thái hiếm hoi trong lòng Yên Phong: Với mật độ tiện ích lên tới 75%, Với nhiều công viên cây xanh ,hồ nước, mang đến cho dân cư một cuộc sống an bình, bao bọc bởi thiên nhiên.
 • Tiện ích và dịch vụ vượt trội : Bệnh viện đa khoa quốc, trường liên cấp, tổ chức BBQ ngoài trời, Sân golf, sân tennis, bể bơi ngoài trời …
 • Ý tưởng thiết kế căn hộ hiện đại, độc đáo : Với Phong cách Pháp – Đông Dương, Thiết kế KĐT Kim Đô mang đậm nét quý tộc và địa vị của tầng lớp thượng lưu đương thời.
 • 1 Căn hộ 2 mặt tiền : Giúp cư dân linh hoạt hơn trong việc kinh doanh và di chuyển
 • Điểm nhấn thiết kế độc đáo tại shophouse mà chưa dự án nào tại Bắc Ninh có được : Tầng hầm thông cả dãy shophouse, và có lối thang may riêng cho từng căn shophouse ( Tại LK8 – LK9)
 • Tiến độ thanh toán linh hoạt.

 

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÔNG TIN CHI TIẾT, NHẬN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HẤP DẪN

 

Hotline: 0942 68 99 28

 

06 Tao Lap 489 1

Phát triển đô thị Yên Phong giai đoạn 2017 – 2025, định hướng 2030: Tạo lập vị thế, thu hút đầu tư

Tiềm năng và lợi thế

Là trung tâm đầu mối giao thông, quốc lộ 18, quốc lộ 3, các đường liên tỉnh đường trục Khu công nghiệp (KCN) Yên Phong I, II; huyện nằm ở vị trí phía tây bắc tỉnh Bắc Ninh, nằm ven sông Cầu với nhiều làng quan họ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Trong đó, khu vực dự kiến thành lập thị xã Yên Phong có vị trí địa lý quan trọng, cách thành phố Bắc Ninh khoảng 20km về phía đông, cách thành phố Hà Nội khoảng 40km về phía nam, cách thành phố Bắc Giang khoảng 40km. Tổng diện tích khu vực dự kiến thành lập thị xã Yên Phong bao gồm thị trấn Chờ và 13 xã thuộc huyện Yên Phong với diện tích khoảng 9.694ha. Theo kế hoạch, thị trấn Chờ mở rộng (nằm trong khu vực dự kiến thành lập thị xã Yên Phong), được xác định trong Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chờ và phụ cận, đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ có quy mô diện tích khoảng 2.717ha (gồm thị trấn Chờ khoảng 845ha và các xã phụ cận khoảng 1.872ha).

Quyết định 541 của UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Yên Phong giai đoạn 2017 – 2025, định hướng 2030 đề ra mục tiêu “Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng để đô thị Yên Phong đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2019, thành thị xã vào năm 2020 và thành quận vào năm 2022”.

Phát triển vượt trội

Chủ tịch UBND huyện Yên Phong Nguyễn Anh Tuấn cho biết, những năm qua, Yên Phong đã nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và đã đạt được những kết quả vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Huyện có lợi thế phát triển tỷ trọng ngành công nghiệp, trong đó KCN Yên Phong I, II khởi công năm 2005 với mức vốn đầu tư là 3,4 tỷ USD, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư Hàn Quốc như Samsung, Orion, Flexcom, Dongsin… Các KCN đã có đóng góp lớn vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, nâng cao kim ngạch xuất khẩu và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo việc làm với thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các loại hình dịch vụ trên địa bàn. Hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư với nhiều dự án xây dựng mới, nâng cấp và chỉnh trang, đặc biệt là hệ thống giao thông, công sở, cơ sở y tế, văn hóa, trường học, hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông… được triển khai xây dựng khá đồng bộ, hướng tới đô thị văn minh, hiện đại.

Nhìn vào kết quả tổng kết của Yên Phong, năm 2018, thu ngân sách địa phương đạt 1.347.715 triệu đồng, đạt 184% dự toán năm huyện xây dựng và đạt 199% dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân ước đạt 57,72 triệu đồng/người/năm (bằng 0,9 bình quân chung cả nước), tăng 5,76 triệu đồng (11,1 %) so với năm 2017. Bằng nhiều nỗ lực thu hút đầu tư và phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội và xây dựng đô thị, khu vực dự kiến thành lập thị xã Yên Phong đã có những bước phát triển vượt trội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của huyện Yên Phong nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Đạt các tiêu chí

 Theo Quyết định 1369/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17.10.2018, phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực dự kiến thành lập thị xã Yên Phong có diện tích 96,93km2, cùng với thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ giữ vai trò là “đầu tàu và hạt nhân” thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc Trung ương, làm cơ sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ đánh giá, phân loại đô thị trên cơ sở hiện trạng và các số liệu quản lý tính đến tháng 12.2018 của các cơ quan chuyên môn nhằm dự kiến xây dựng, phát triển đô thị khu vực dự kiến thành lập thị xã Yên Phong, huyện Yên Phong, các đơn vị, sở ngành liên quan của tỉnh Bắc Ninh cùng tiến hành tổng hợp, phân tích số liệu và đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 để so sánh, đánh giá điểm theo 5 tiêu chí quy định đối với đô thị loại IV trực thuộc tỉnh.

Với những điểm số để đánh giá, phân loại đô thị được cụ thể hóa bằng 5 tiêu chí và 59 tiêu chuẩn quy định, cho đến thời điểm này, huyện Yên Phong đã đạt được 5 tiêu chí, trong đó, tiêu chí 1, về vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội (đạt 20/20 điểm); tiêu chí 2, về quy mô dân số đô thị (đạt 8,0/8,0 điểm); tiêu chí 3, về mật độ dân số (đạt 6,0/6,0 điểm); tiêu chí 4, về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (đạt 6,0/6,0 điểm), tiêu chí 5 về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị (đạt 50,55/60 điểm). Tuy nhiên, vẫn còn một số nhóm tiêu chuẩn chưa đạt như cơ sở y tế cấp đô thị; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; nhà tang lễ; cây xanh đô thị; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị trên tổng số trục chính…

Chủ tịch UBND huyện Yên Phong Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, với những nhóm điểm chưa đạt, Yên Phong đã đưa ra giải pháp khắc phục các tiêu chuẩn phân loại đô thị đến năm 2030,  mục tiêu được chia theo thành 2 giai đoạn cụ thể, giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, tiếp tục đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, tương xứng với chức năng của đô thị loại IV, rà soát, triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Img 61cccb8883bd7 1333x1000 1 2

Lễ động thổ dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ

Tới dự buổi Lễ có Ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Yên Phong cùng toàn thể Lãnh đạo Huyện Yên Phong, xã Yên Phụ, đại diện Ngân hàng SHB, các đối tác chiến lược của Công ty.

  Chủ tịch Tập đoàn Hưng Ngân, ông Nguyễn Đắc Điềm là người con của quê hương Yên Phụ, xứ Kinh Bắc. Sau thời gian bôn ba lập nghiệp ở xứ người, ông luôn đau đáu hai chữ quê nhà. Xây dựng Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ tại nơi sinh ra và lớn lên là việc làm ý nghĩa mà Chủ tịch Hưng Ngân muốn đóng góp cho quê hương.

  Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Điềm chia sẻ: “Tôi có cảm xúc đặc biệt khi thực hiện dự án trên quê nhà. Đây là dự án gửi niềm đam mê và tình cảm của tôi với quê hương. Chúng ta đang đứng trên mảnh đất thô sơ, 5 năm sau chúng ta sẽ chứng kiến khu đô thị đa chức năng sầm uất, được quy hoạch bài bản theo mô hình của những khu đô thị nổi tiếng trên thế giới, Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ sau khi đi vào hoạt động sẽ trở thành một đô thị kiểu mẫu, góp phần cải thiện diện mạo hạ tầng đô thị, dịch vụ của thị trấn Chờ, để nơi đây không chỉ là một nơi đáng sống của người dân địa phương mà còn trở thành một điểm đến lưu trú hấp dẫn của chuyên gia Quốc tế đến làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Phong.

  “Với tuổi đời 22 năm phát triển, thị trấn Chờ đang bắt đầu tạo dựng cho mình một vóc dáng đô thị trẻ năng động, với khát vọng đổi mới và bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, hạ tầng đô thị của thị trấn đến nay vẫn chưa phát triển tương xứng với vị thế cửa ngõ đặc biệt quan trọng này”, ông Điềm nhận xét và cho rằng nguyên nhân đến từ nhiều khía cạnh như hạ tầng giao thông đô thị còn hạn chế, các dịch vụ tiện ích quy mô nhỏ lẻ, các khu đô thị mới hiện đại thì hầu như vắng bóng.

  Theo Chủ tịch Tập đoàn Hưng Ngân, Tập đoàn đầu tư dự án bất động sản tại xã Yên Phụ và thị trấn Chờ mang ý nghĩa về nhân cách nhiều hơn khát vọng về lợi nhuận. “Có nhiều dự án mang lại lợi nhuận sớm hơn, nhưng tôi khát khao tại nơi này nơi tôi sinh ra và lớn lên có dự án để đời, để sau này bà con thấy rằng Yên Phong đầu tư là xứng đáng”, Ông Điềm nhấn mạnh.

  Tại buổi lễ, ông Điềm gửi lời tri ân tới các hộ dân đã đồng hành giao đất cho Hưng Ngân để dự án sớm khởi động, đồng thời khẳng định với sự hỗ trợ của huyện Yên Phong và tỉnh Bắc Ninh cùng ý chí của toàn thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tập đoàn Hưng Ngân sẽ vượt qua được những khó khăn để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng từng hạng mục công trình. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, Tập đoàn Hưng Ngân sẽ chỉ đạo các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát triển khai dự án này đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn, tiếp tục khẳng định uy tín và vai trò của Hưng Ngân trong sự nghiệp phát triển nhà ở và đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

  Nằm ở cửa ngõ phía Tây của thị trấn Chờ, phân khu 3 nằm bên tuyến đường tỉnh lộ 286 là một trong 4 phân khu thuộc Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A đã được Thủ Tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư tại quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 08/3/2017, được xem là đầu mối giao thương kết nối Thị trấn Chờ với huyện Đông Anh của thành phố Hà Nội.

  Dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ nằm tại vị trí đắc địa và giao thông thuận lợi, nơi giao cắt giữa đường Quốc lộ 18 và Quốc lộ 3-đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên được quy hoạch với hạ tầng đồng bộ, đầy đủ công trình giải trí toàn diện. Đây là khu đô thị mở, không có sự ngăn cách với các khu dân cư xung quanh, mọi người dân và chuyên gia đến Yên Phong cũng như khách du lịch đều có thể thụ hưởng các dịch vụ và những tiện ích công cộng trong khu đô thị này. Điểm nhấn nổi bật của khu đô thị là hàng loạt tiện ích nội khu cao cấp lần đầu tiên được chú trọng đầu tư tại nơi đây như: không gian nghệ thuật công cộng, chợ đêm hội tụ tinh hoa ẩm thực – văn hoá miền quan họ, công viên sinh thái, công viên thể thao, tổ hợp trung tâm thương mại, tổ hợp vui chơi – giải trí…hứa hẹn mang đến một cuộc sống hiện đại, tiện nghi, đẳng cấp, góp phần đem lại những giá trị chất lượng nhất cho người dân tại huyện Yên Phong, và là bộ mặt, góp phần xây dựng nên thị trấn Chờ nói riêng và huyện Yên Phong nói chung có một diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Khu đô thị được xây dựng theo hướng hiện đại, tạo điểm nhấn cửa ngõ phía Tây của thị trấn Chờ nhằm tạo điều kiện khai thác sử dụng quỹ đất hợp lý và hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Ninh; đấu nối thông thoáng các tuyến đường giao thông theo Quy hoạch Chung của Thị trấn Chờ tạo sự liên kết đồng bộ giữa các khu vực, thuận tiện cho nhân dân và du khách đi lại, giao lưu.

  Khi Dự án hoàn thành sẽ tạo thêm một điểm nhấn về kiến trúc, làm đẹp cảnh quan cửa ngõ phía Tây của tỉnh Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy Bắc Ninh phát triển, vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp với hệ thống đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương năm 2022, gắn với phát triển Vùng Thủ đô, tầm nhìn hội nhập quốc tế.
Hung Ngan Group Ky Ket Hop Dong Thuc Hien Du An Kdt Dv Phia Tay Tt Cho 1

Hưng Ngân Group ký kết hợp đồng thực hiện dự án KĐT & DV phía Tây TT Chờ

Hưng Ngân Group ký kết hợp đồng thực hiện dự án KĐT & DV phía Tây TT Chờ

Theo đó, Savills Việt Nam thực hiện  nghiên cứu thị trường, tư vấn ý tưởng phát triển và nghiên cứu khả thi cho dự án phân khu A quy mô 246 ha tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Với hơn 25 năm hoạt động cùng đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đồng hành cùng các Tập đoàn Bất động sản lớn của Việt Nam. Ông Matthew Powell – Giám đốc Savills Hà Nội đánh giá cao tầm nhìn của chủ đầu tư về một khu đô thị cao cấp góp phần làm thay đổi diện mạo của Bắc Ninh nói chung, huyện Yên Phong nói riêng. Savills Việt Nam cũng rất vinh dự được đồng hành cùng Hưng Ngân Group.

Hưng Ngân Group ký kết hợp đồng thực hiện dự án KĐT & DV phía Tây TT Chờ

Ông Matthew Powell – Giám đốc Savills Hà Nội chúc mừng ông Nguyễn Đắc Điềm – Chủ tịch, Tổng giám đốc Hưng Ngân Group

Cũng tại sự kiện, Công ty CP Dịch vụ tư vấn thiết kế IBSTAC (IB) chính thức trở thành đơn vị tư vấn thiết kế cho dự án. Nằm trong Top 10 đơn vị hàng đầu về tư vấn thiết kế các công trình cao cấp tại Việt Nam, bằng chuyên môn và đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, các sản phẩm kiến trúc của IB được giới chuyên môn và khách hàng đánh giá cao về thẩm mỹ, tính hiện đại và thân thiện với người Việt Nam. Ông Nguyễn Nam Sơn – Phó Tổng Giám đốc IB kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu thuận lợi và tốt đẹp cho việc hợp tác giữa hai bên trong các dự án tương lai của Hưng Ngân Group.

Trước sự chứng kiến của các đối tác, Hưng Ngân Group ký hợp đồng với Công ty Xây dựng và Thương mại Yên Hưng – (TNHH) tại hạng mục tổng thầu thi công dự án. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình, Ông Nguyễn Ngọc Hà – Giám đốc Yên Hưng cam kết sẽ phát huy mọi năng lực của công ty để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

 Đồng hành cùng Hưng Ngân Group, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phúc Anh được chủ đầu tư lựa chọn trở thành đơn vị hợp tác đầu tư dự án. Ông Trần Huy Phúc – Chủ tịch/Tổng Giám đốc Phúc Anh bày tỏ sự trân trọng về cơ hội hợp tác với một chủ đầu tư lĩnh vực Bất động sản lớn như Hưng Ngân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Điềm – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hưng Ngân Group chia sẻ những tâm huyết, khát vọng được góp phần đổi mới và làm đẹp quê hương Bắc Ninh. Qua đó, không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở của người dân địa phương và các vùng lân cận mà còn kiến tạo một khu đô thị với không gian sống xanh, đa chức năng, hiện đại, mang các giá trị bền vững và liên kết cộng đồng, trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất tại Bắc Ninh.

Hưng Ngân đánh giá cao năng lực của các đối tác thông qua những sản phẩm, dự án đã thực hiện, đồng thời trong quá trình trao đổi, làm việc, đây cũng là các đơn vị nắm bắt và thấu hiểu được tư tưởng, mục tiêu của chủ đầu tư để thể hiện trong các sản phẩm của Hưng Ngân Group. Các bên cùng chia sẻ quan điểm phối hợp thực hiện để đảm bảo dự án được hoàn thành đúng chất lượng và tiến độ đề ra, cung cấp ra thị trường những sản phẩm BĐS mang giá trị bền vững cho nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng xã hội.

 

Tong Quan Du An Kim Do Policity Yen Phong

Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ

Tên dự án: Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị tư vấn thiết kế và xây dựng:

 • Thiết kế QH do Công ty AREP – Pháp thực hiện.
 • Đơn vị thiết kế kiến trúc Cảnh Quan: Công ty cổ phần Kiến Trúc Phong Cảnh Việt Nam (EDEN LANDSCAPE).
 • Đơn vị thiết kế kiến trúc nhà: Công Ty Cp Dịch Vụ Tư Vấn Thiết Kế Ibstac (IB).
 • Đơn vị thi công nhà: Công Ty CP Xây Dựng An Phú Gi

Vị trí dự án:

Địa điểm: Xã Yên Phụ và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

 • Phía Bắc giáp quốc lộ 18 mới
 • Phía Đông giáp thị trấn Chờ
 • Phía Tây giáp xã Yên Phụ và xã Hòa Tiến
 • Phía Nam giáp xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Diện tích và quy mô dân số:

 • Diện tích: 246 ha
 • Quy mô dân số: 23.615 người
 • Mật độ đất ở chiếm: 21%, trong đó bao gồm:
  • Mật độ xây dựng nhà ở thấp tầng: 60- 80%
  • Mật độ xây dựng khu nhà ở cao tầng: 30-40%
 • Cây xanh mặt nước: 19%
 • Đất công cộng chiếm: 24%
 • Đất giao thông: 36%

Phân khu dự án được chia làm 4 tiểu khu:

 • Tiểu khu 1: 48,7ha
 • Tiểu khu 2: 65,8
 • Tiểu khu 3: 75 ha
 • Tiểu khu 4: 56,8 ha

Tổng mức đầu tư hạ tầng: 3.087.992.370.000 VNĐ

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

Tính chất sản phẩm: là khu chức năng liên vùng của Huyện Yên Phong bao gồm chức năng: Khu ở thấp tầng, cao tầng, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí , tổ chức sự kiện, bệnh viện cấp khu vực, trường học liên cấp, công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Phân khu chức năng được tổ chức phân thành các khu chức năng chính như sau:

 • Khu chức năng chung cho khu đô thị gồm: khu vực công cộng, văn hoá; trường cấp III, Trường dạy nghề; khu vực trung tâm y tế nghỉ dưỡng; khu công viên, hồ điều hoà phía tây thị trấn
 • Khu ở gồm:
  • Khu công cộng phục vụ cho khu nhà ở: Nhà văn hoá, trạm y tế, trường học liên cấp (mẫu giáo, cấp I, cấp II).
  • Khu nhà ở: Nhà ở liền kề phố, nhà ở liền kề vườn, nhà ở biệt thự, khu nhà ở cao tầng.
  • Khu cây xanh công viên: Công viên, vườn hoa trong nhóm nhà ở.
  • Hạ tầng kỹ thuật: Giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác

Thời gian và tiến độ thực hiện, dự kiến phân kỳ đầu tư

 • Từ năm 2017 – 2025: Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án khu đô thị, dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A.
 • Từ năm 2020 – 2030: Đầu tư xây dựng các công trình thuộc dự án khu đô thị, dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A.

KHU ĐÔ THỊ KIM ĐÔ POLICITY – KHU ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ PHÍA TÂY THỊ TRẤN CHỜ

Địa điểm Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Quy mô dự án Khoảng 464 ha (Giai đoạn 1: 246.36 ha; Giai đoạn 2: khoảng 218ha)
Tổng mức đầu tư dự kiến 27.155 tỷ VNĐ
Tiến độ thực hiện 2017 -2030

KHU ĐÔ THỊ KIM ĐÔ POLICITY được chủ đầu tư Hưng Ngân Group dành nhiều tâm huyết kiến tạo nên một không gian sống mang đậm nét văn hóa của xứ Kinh Bắc, kết hợp với sự phát triển hiện đại mà vẫn đảm bảo sự giao hòa gần gũi với thiên nhiên. Chắc chắn dự án sẽ là điểm đầu tư, nơi an cư lý tưởng dành cho cư dân.

Tong Quan Du An Kim Do Policity Yen Phong