Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 tỉnh Bắc Ninh chủ trương đầu tư dự án

Quyết định 95/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trương đầu tư dự án ĐTXD Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ phân khu A -khu 3, huyện Yên Phong để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án ĐTXD cải tạo nâng cấp TL286 đoạn Chờ – Đò Lo theo hình thức BT.

Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 tỉnh Bắc Ninh

 

 

5/5 - (9 bình chọn)

Comments are closed.