Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ huyện Yên Phong

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Khu đô thị và dịch vụ phía tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

Giám đốc sở xây dựng Bắc Ninh

Căn cứ luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH10ngày 17/06/2009 của Quốc Hội; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị.

 

Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh Quyết định 236/QĐ-SXD ngày 30/12/14 Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh

5/5 - (11 bình chọn)

Comments are closed.